Stichting

De stichting heeft ten doel:

a. het helpen van artiesten om diepgaande muziek te creëren en te ontwikkelen en om deze muziek onder de aandacht van een (breder) publiek te brengen;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimte zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Dick de Jager – voorzitter
Diederik Maas – secretaris
Paul Gruntjes – penningmeester
René Frankena – bestuurslid
Tom van der Meulen – bestuurslid

De bestuursleden zijn onbezoldigd.