Back
TELDERMAN Vera Hofman

Agenda Natuurinclusief Top

Scroll

Eens per jaar wordt de ‘Agenda Natuurinclusief’ opgesteld: een actielijst waarbij domeinleiders in diverse vakgebieden aangeven wat zij gaan doen om natuurinclusiviteit te versterken. Bij die bijeenkomst – de Natuurinclusief Top – komen burgers, overheden, instellingen en bedrijven bij elkaar samen. Voor het eerst werd Powered by TINC voor de top uitgenodigd om vanuit een kunstenaarsperspectief een stem te geven aan de natuur.

Nabijheid en verklanking

Ministeries, provincies, Staatsbosbeheer, kennisinstellingen, LandschappenNL, bouwbedrijven en ga zo maar door; een hoop mensen die tijdens Agenda Natuurinclusief Top óver de natuur kunnen spreken, maar wie spreekt er vóór de natuur?

Die gedachte werd omgezet in actie door Powered by TINC tijdens de Agenda Natuurinclusief, die op 21 juni plaatsvond bij Boerderij de Boerinn in Kamernik. Een bijeenkomst vol waardevolle gesprekken over natuurinclusiviteit en wij de nabijheid en verklanking van de natuur verzorgden. Met ons kunstenaarsperspectief kregen wij de vrije ruimte om context te creëren en het belang van luisteren en resoneren te benadrukken.

Wie zorgt voor de toekomst?

Voor de Top was het van belang om ook een stem te geven aan de toekomstige generatie. De (klein)kinderen voor wie we een mooie en leefbare planeet willen achterlaten. Dat hebben wij mede mogelijk gemaakt door Powered by TINC-maker Vera Hofman te vragen om in Kamernik haar Letters To The Future-project te betrekken: deelnemers werd gevraagd om even de tijd te nemen om een brief te schrijven aan hun toekomstig kleinkind in het jaar 2100. Dat dwingt de schrijver tot verbeeldingskracht, want hoe ziet 2100 er volgens hen uit?

Visuele Ouverture

Een stem geven aan de toekomstige generatie én de natuur komen samen in de visuele ouverture die we voor de Natuurinclusief Top met Change The Story maakten. De verbeelding van moeder natuur en het belang van het ondernemen van acties wordt met deze video extra kracht gegeven. Filmmakers Jeppe van Pruissen en Joris van Egmond maakten de beelden, Vera Hofman componeerde een nieuw stuk voor de ouverture en klimaatburgemeester van Tilburg Lucy Bathgate vertolkt de stem van Mama Gaia.