Stichting Powered by TINC

Statutaire naam Stichting Powered by TINC
Naam Powered by TINC
BTW nummer 857881589B01

De stichting heeft ten doel:

a. het helpen van artiesten om diepgaande muziek te creëren en te ontwikkelen en om deze muziek onder de aandacht van een (breder) publiek te brengen;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimte zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Powered by TINC heeft een sociaal cultureel oogmerk. De stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur, fair practice code en de code diversiteit en inclusie.

Bestuurders
René Frankena – voorzitter
Diederik Maas – secretaris
Tom van der Meulen – bestuurslid

Beloningsbeleid De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Post/bezoekadres
Ringbaan Oost 8.18, 5013 CA Tilburg

Jaarverslag 2021 download
Financiële jaarrekening 2021 download
Rooster van aftreden download